Medlemsregistrering 2020

E-post om medlemsregistrering og -kontingent for 2020 er i dag sendt til ledere og kasserere i klubbene våre.

Medlemsregistrering 2020

Nå er tida kommet for å forberede oppdatering av medlemsregisteret med hvem som skal være medlem i 2020. Klubbene foretar medlemsoppdatering i «Klubbadministrasjon»: http://klubb.bridge.no. Brukernavn og passord går vi ut fra at alle har -  de som eventuelt måtte mangle dette, kan få brukernavn og passord ved å sende e-post til bridge@bridge.no

Ei enkel innføring i medlemsadministrasjon finnes i dokumentet ”Hvordan registrere medlemmer i klubben.pdf

Oppdateringer foretas
innen 31. desember 2019.

Medlemmer som da ikke er utmeldt vil det bli fakturert kontingent for primo januar 2020. Det er selvsagt mulig å melde inn nye medlemmer til enhver tid.
(I praksis tar vi ut fakturagrunnlaget ca. 15. januar, slik at klubbene har et par uker på seg til å få meldt ut medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2020.)

Kortfattet repetisjon av medlemskapsreglene: 

  • Ingen betaler kontingent til forbundet mer enn én gang – via hovedklubben.
  • Man betaler kretskontingent til alle kretser man er medlem av – én gang.
  • Det er tre medlemskapskategorier i NBF; Standard, I-medlem og juniormedlem. Les mer om de ulike kategoriene her: http://bridge.no/Organisasjon/Haandboka/Medlemskapsformer
  • Man må være medlem av den klubb og krets man representerer i forskjellige turneringer (NM for klubblag, KM lag, Seriemesterskap). Dette kan bety at man MÅ være medlem av flere klubber/kretser. 

Kontingent- og serviceavgiftsatser:

NBF-kontingent: http://bridge.no/Organisasjon/Kontingent-avgifter/Kontingentsatser

Kretskontingent: http://bridge.no/Organisasjon/Kontingent-avgifter/Kretskontingent

Serviceavgift: http://bridge.no/Organisasjon/Kontingent-avgifter/Serviceavgift

NB! Vær nøye med juniormedlemmer

Det er ekstra viktig at all informasjon er på plass og at kontingentinnbetalingen for juniormedlemmer er sporbar. Hvis dere har juniormedlemmer i klubben, les egen nyhetssak om juniormedlemmer.